Przedstawiamy Państwu aktualną ofertę lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach obowiązującą od 01.08.2022 r.

Lokaty promocyjne (na nowe środki)

– lokata 6 miesięczna – 6,5 % w skali roku

– lokata 12 miesięczna 6,0 % w skali roku

Szczegóły i warunki oferty w Regulaminie promocji dostępnym poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się.

Regulamin Promocji Letniej Lokaty

 Lokaty standard

 

– lokata 3 miesięczna – 3,0 % w skali roku

– lokata 6 miesięczna – 3,5 % w skali roku

– lokata 12 miesięczna – 4,0 % w skali roku

– lokata 18 miesięczna – 5,0 % w skali roku

 

Od 1 sierpnia podnosimy również (o 0,2 %) oprocentowanie lokat z oprocentowaniem zmiennym, oprocentowanie rachunku oszczędnościowego i rachunku IKE.

 

Szczegóły oferty Banku w zakresie lokat terminowych określa Tabela oprocentowania produktów bankowych dostępna poniżej.

Tabela oprocentowania produktów bankowych