Lokata 50 000 Plus

Korzyści – Lokata 50 000 Plus:

=

Od kwoty 50.000 zł.

}

Szeroki zakres okresów lokowania środków (od 1 miesiąca do 4 lat).

Oprocentowanie uzależnione od kwoty i okresu lokaty.

f

Oparta na zmiennej stopie procentowej.

~

Objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po okresie umownym automatycznie odnowi się na taki sam okres.

Możliwość pobrania odsetek za okres poprzedni, bez ryzyka zerwania lokaty.

Odsetki nie podjęte w czasie trwania następnego okresu umownego są oprocentowane jak wkład i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Do pobrania:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

p

Arkusz Informacyjny dla Deponenta