Kredyt Odnawialny
w Rachunku Bieżącym

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie krótkoterminowych potrzeb finansowych firmy np. regulowanie zobowiązań związanych z bieżącym jej funkcjonowaniem.

Ma charakter odnawialny, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach limitu kwoty przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Warunki i zalety Kredytu w rachunku Bieżącym:

 

Odnawialny charakter kredytu.

Wysokości kredytu – ustalana indywidualnie w oparciu o obroty na rachunku bieżącym.

Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M lub stawki bazowej banku.

Okres kredytowania – do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, bez konieczności spłaty salda kredytowego.

Automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek bieżący.

Szybka decyzja po ocenie zdolności kredytowej.

j

Warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeznaczenie kredytu:

 

R

Finansowanie bieżącej działalności firmy.

Zabezpieczenia:

 

~

Zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

~

Gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest Przedsiębiorcom i Rolnikom, którzy:

A

Prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy, lub krócej, pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

A

Posiadają rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach lub zobowiążą się do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu oraz zobowiążą się do przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem rachunków w Banku w średniej miesięcznej wysokości minimum 50% kwoty kredytu.

Informacja o RRS dla osób prowadzących gospodarstwo rolne

Pobierz informację

Skontaktuj się z nami: 17 222 05 32