Kredyt
Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji, polegających w szczególności na budowie, zakupie nowych dóbr i usług inwestycyjnych, nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt inwestycyjny może być również przeznaczony na inwestycje w rolnictwie lub zakup gruntów rolnych.

Warunki i zalety Kredytu Inwestycyjnego:

 

Finansujemy do 80 % wartości realizowanej inwestycji.

Okres spłaty do 18 lat.

Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M lub stawki bazowej banku.

Szybka decyzja kredytowa po ocenie zdolności kredytowej.

Możliwość karencji w spłacie kapitału – nawet do 24 miesięcy.

I

Warunki kredytu oraz wymagane zabezpieczenia dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Uwzględniamy przyszłe dochody uzyskiwane w ramach realizowanej inwestycji – kredyt na biznes planie.

Możliwość negocjacji cenowych.

Przeznaczenie kredytu:

 

R

Zakup nowego lub używanego środka transportu, maszyny, oprogramowania

R

Zakup, modernizacja, rozbudowa lub remont nieruchomości.

R

Wykup z leasingu użytkowanego środka transportu, urządzenia, maszyny, oprogramowania.

R

Spłaty kredytu udzielonego na ww. cele w innym banku po spełnieniu określonych warunków.

R

Remont środków trwałych.

R

Zakup nowych technologii.

Refinansowanie poniesionych kosztów do 6 m-cy od daty wystawienia faktury lub rachunku.

R

Inne cele związane z podniesieniem wartości przedsiębiorstwa, wzrostem jego konkurencyjności na rynku.

Zabezpieczenia:

 

~

Zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka na przedmiocie inwestycji wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

~

Gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

~

Przyjmujemy wartość przyszłą nieruchomości po zrealizowanej inwestycji na podstawie wyceny nieruchomości.

Kredyt udzielany jest Przedsiębiorcom i Rolnikom, którzy:

A

Prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy, lub krócej, pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

A

Posiadają rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach lub otworzą go przed uruchomieniem kredytu.

Informacja o RRSO dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne

Pobierz informację

 

Skontaktuj się z nami: 17 222 05 32