Ubezpieczenia
Komunikacyjne

Co mogę ubezpieczyć?

 

Ubezpieczenia komunikacyjne to najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia w Polsce. Niewątpliwie kluczowym czynnikiem powodującym taką sytuację jest konieczność zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego).

Zakres ochrony, jaki możesz uzyskać w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jest jednak znacznie szerszy.

Dobrowolnie możesz zabezpieczyć:

 

Pojazd od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (ubezpieczenie autocasco.

Pojazd od ryzyka awarii (ubezpieczenie assistance).

Kierowcę i pasażerów od ryzyka wypadku (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

|

Kierowcę od ryzyka prawnego (ubezpieczenie ochrony prawnej).

Od czego mogę być ubezpieczony?

Dobry i kompletny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych składa się z :

 

R

Ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadacza pojazdu mechanicznego – chroni przed finansowymi skutkami odpowiedzialności Twojej lub innej osoby prowadzącej Twój samochód, związanej z użytkowaniem auta za szkody na osobie lub w mieniu osób trzecich.

R

Ubezpieczenie AC (autocasco) – ubezpieczenie od uszkodzenia, bądź kradzieży Twojego samochodu – jest to ubezpieczenie dobrowolne obejmujące takie zdarzenia, jak:

    • uszkodzenie pojazdu w wyniku zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
    • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
    • zniszczenie pojazdu w wyniku pożaru, wybuchu, zatopienia lub działania innych sił przyrody,
    • kradzież pojazdu lub jego części;
R

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) kierowcy i pasażera – ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz określoną kwotę pieniędzy w przypadkach doznania uszczerbku na zdrowiu, związanego z użytkowaniem Twojego samochodu (lub ogólnie wypadkiem komunikacyjnym).

R

Assistance – ubezpieczenie dzięki któremu zostanie zorganizowana i opłacona pomoc w sytuacji wypadku, awarii lub innego zdarzenia (np. wyczerpania paliwa, przebicia opony, zatrzaśnięcia kluczyków).

Oferujemy Państwu ubezpieczenia komunikacyjne:

 

Do pobrania:

 

p

Informacje o agencie ubezpieczeniowym

l

Pełnomocnictwo TU Generali S.A.

l

Pełnomocnictwo TU Interrisk S.A.