Kredyt Obrotowy
w Rachunku Kredytowym

Kredyt jest udzielany na podobne cele jak kredyt w rachunku bieżącym, ale jego najważniejszym przeznaczeniem jest zakup surowców, materiałów oraz usług niezbędnych dla prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej. Kredyt w rachunku kredytowym różni się od kredytu w rachunku bieżącym sposobem postawienia środków do dyspozycji Klienta.

Bank uruchamia bowiem specjalny rachunek kredytowy, w którym stawia do Państwa dyspozycji środki finansowe przewidziane w umowie kredytowej.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego, który jest spłacany stopniowo w ratach aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Warunki i zalety Kredytu w Rachunku Kredytowym:

 

Warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

f

Poprawa płynności finansowej.

Szybka decyzja kredytowa po ocenie zdolności kredytowej.

Możliwość refinansowania innych, droższych kredytów o podobnym charakterze.

Możliwość finansowania dowolnego celu związanego z bieżącą działalnością gospodarczą.

Okres kredytowania do 60 miesięcy.

Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M lub stawki bazowej banku.

Możliwość negocjacji cenowych.

Przeznaczenie kredytu:

 

R

Finansowanie bieżącej działalności firmy.

Zabezpieczenia:

 

~

Zastaw, przewłaszczenie lub hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.

~

Gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt udzielany jest Przedsiębiorcom i Rolnikom, którzy:

A

Prowadzą działalność przez co najmniej 12 miesięcy, lub krócej, pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu.

A

Posiadają rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Ropczycach lub otworzą go przed uruchomieniem kredytu.

Informacja o RRSO dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne

Pobierz informację

Skontaktuj się z nami: 17 222 05 32