Naklejka zbliżeniowa
VISA payWave

Naklejka zbliżeniowa MasterCard PayPass

Połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych. Przeznaczona jest dla osób, które cenią stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych.

Płatność w sklepach w Polsce i za granicą.

Łatwe i szybkie płacenie za zakupy z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej.

~

Bezpieczeństwo transakcji.

Stały dostęp do swoich pieniędzy.

Możliwość płatności w internecie.

Portal Kartosfera

Kartosfera to portal do obsługi kart w grupie BPS. Jeśli chcesz:

aktywować kartę,

s

zablokować kartę,

j

zmienić kod PIN do karty,

f

ustawić limity transakcyjne na karcie,

+

włączyć lub wyłączyć funkcje zbliżeniowe w przypadku kart posiadających tę funkcjonalność

wejdź na www.kartosfera.pl

Poradniki:

d

Podręcznik użytkownika portalu

p

Pierwsze logowanie do portalu

Zabezpieczenie 3DSecure

Dzięki zabezpieczeniu 3D-Secure, zakupy w Internecie są bezpieczne jak nigdy dotąd!
Mając dowolną kartę płatniczą wydaną przez Bank Spółdzielczy w Ropczycach możesz wygodnie i bezpiecznie płacić w Internecie na całym świecie!

Zabezpieczenia 3D Secure, jest sposobem potwierdzania transakcji internetowych, polegającym na podaniu przez Posiadacza karty/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonywanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym www.kartosfera.pl.

Aby aktywowania zabezpieczenia 3D Secure należy:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • zarejestrować się/lub zalogować

– podając numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów należy się skontaktować z  pracownikiem Banku Spółdzielczego w Ropczycach lub Infolinią Banku BPS S.A. w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

– wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

 

 

Transakcje internetowe

 

Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych

 

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5