Kredyt mieszkaniowy

Zapytaj doradcę

13 + 5 =

Warunki kredytu:

l

Cel kredytu:

budowa lub zakup domu i mieszkania

Kwota kredytu:

od 50 000 zł

Okres kredytowania:

od 5 do 25 lat

Oprocentowanie według formuły :

  • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową
  • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z Bankiem. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co miesiąc. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

Prowizja:

  • od 1,0 % do 1,5 % dla kredytów udzielanych na okres do 15 lat
  • od 1,5 % do 2,0 % dla kredytów udzielanych na okres powyżej 15 lat do 25 lat
RRSO - Kredyt Mieszkaniowy

Dla oprocentowania okresowo stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,22% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie okresowo stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy 9,48% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,82% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,80 p.p. Równa rata miesięczna: 2.328,04 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 313.942,05 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 308.723,05 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 563.942,05 PLN. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne.

W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,51% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000,00 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne kredytu 8,82% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02 %) i marży Banku w wysokości 1,80 p.p. Równa rata miesięczna: 2.221,47 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 288.283,54 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 283.064,54 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 5.000,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 538.283,54 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Informacje ogólne dotyczące kredytu hipotecznego mieszkaniowego

Informacje o ryzyku stopy procentowej

Informacje o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Informacje o Wakacjach Kredytowych

Wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wniosek o wakacje kredytowe

Formularz odstąpienia od wniosku o wakacje kredytowe

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym