Kredyt mieszkaniowy

Zapytaj doradcę

11 + 13 =

Warunki kredytu:

l

Cel kredytu:

budowa lub zakup domu i mieszkania

Kwota kredytu:

od 50 000 zł

Okres kredytowania:

od 5 do 25 lat

Oprocentowanie zmienne:

WIBOR 3 M plus marża Banku w wysokości od 1,7 % do 2,5 % w zależności od kwoty kredytu oraz wysokości udziału środków własnych kredytobiorcy

Prowizja:

  • od 1,0 % do 1,5 % dla kredytów udzielanych na okres do 15 lat
  • od 1,5 % do 2,0 % dla kredytów udzielanych na okres powyżej 15 lat do 25 lat

Informacje ogólne dotyczące kredytu hipotecznego mieszkaniowego

Pobierz

Informacje o ryzyku stopy procentowej

Informacje o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

RRSO - Kredyt Mieszkaniowy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 3,55% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 140 570,00 PLN, okres kredytowania: 254 miesiące; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu 3,21% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 3 p.p. obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 765,38 PLN, łączna liczba rat: 254. Całkowity koszt kredytu 57 224,12 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 54 193,72 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 2 811,40 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 197 794,12 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 1 lipca 2021 r.