Ubezpieczenia
Domu i Mieszkania

Co mogę ubezpieczyć?

 

Ubezpieczenie domu lub mieszkania jest najpopularniejszą i najlepszą formą zabezpieczenia się od finansowych skutków wielu losowych zdarzeń, które mogą przytrafić się Twojej nieruchomości.

W zależności od Twoich potrzeb i rodzaju lokum możesz, w ramach pakietu ubezpieczeń mieszkaniowych, objąć ochroną:

Dom jednorodzinny.

Mieszkanie jako część budynku wielomieszkaniowego.

Mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania/domu.

Instalację fotowoltaiczną i solarną.

Garaże wolnostojące.

Budynki gospodarcze.

Obiekty małej architektury.

Ogrodzenie, bramy i elementy systemów zabezpieczających.

V

Oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne. 

s

Następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Od czego mogę być ubezpieczony?

Istnieje możliwość ubezpieczenia Twojego domu/mieszkania od wielu zdarzeń związanych zarówno z siłami natury, nieszczęśliwymi wypadkami, ale także z działaniem osób trzecich – rabunkiem czy kradzieżą.

W zależności od rodzaju ubezpieczanego mienia, należy dobrać odpowiedni zakres ochrony.

 

R

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla:

  • mienia ruchomego oraz stałych elementów mieszkania/domu,
  • ogrodzeń, bram i elementów systemów zabezpieczających.
R

Oprócz podstawowych rodzajów ubezpieczeń związanych z Twoim domem można również uzupełnić ofertę o ubezpieczenia innych ryzyk związanych z nieruchomością.

Należeć do nich mogą m.in. ubezpieczenie:

  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Twoim i domowników,
  • ochrony prawnej w życiu prywatnym Twoim i domowników,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków Twoich i domowników,
  • assistance.
R

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku może obejmować:

  • mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania/domu,
  • ubezpieczenia mienia od wandalizmu,
  • ubezpieczenia oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych.

Oferujemy Państwu ubezpieczenia domów i mieszkań:

 

Do pobrania:

p

Informacje o agencie ubezpieczeniowym

l

Pełnomocnictwo TU Generali S.A.

l

Pełnomocnictwo TU Interrisk S.A.