Konto
oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe

Przeznaczone jest dla Klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, którzy chcą zdeponować środki na oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek odróżnia konto oszczędnościowe od tradycyjnych lokat terminowych.

Oprocentowanie niezależne od kwoty zgromadzonych środków.

+

Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku.

Możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek.

R

Bezpłatne prowadzenie rachunku.

Do pobrania:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

p

Arkusz Informacyjny dla Deponenta