Indywidualne
Konto Emerytalne

Rachunek IKE

Propozycja dla Klientów, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze.

}

Brak opłaty za prowadzenie rachunku IKE.

Atrakcyjne oprocentowanie.

!

Wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej – dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego.

Zabezpieczenie przyszłości dzięki długoterminowemu oszczędzaniu.

W 2022 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 17 766 zł.

g

Elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego.

R

Zwolnienie z podatku od spadku – środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

+

Zgromadzonymi oszczędnościami można gospodarować na podstawie trzech różnych dyspozycji: wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Do pobrania:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

p

Arkusz Informacyjny dla Deponenta