Gwarancje Krajowego
Funduszu Bankowego

Bank Spółdzielczy w Ropczycach ma możliwość  udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD).

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK:

  • Kredyty obrotowe
  • Kredyty inwestycyjne

Przedmiot kredytowania:

 

Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy.

 

Wysokość gwarancji BGK:

 

Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów:

 

Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji:

 

Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • 27 miesięcy  – w przypadku kredytu obrotowego,
  • 99 miesięcy  – w przypadku kredytów inwestycyjnych
  • i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK

 

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

 

Bank Spółdzielczy w Ropczycach informuje, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii Covid – 19 i agresji Rosji na Ukrainę dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31.12.2023 r. wynosi 0 %

Skontaktuj się z nami: 17 222 05 32