Regulaminy i dokumenty

Klienci Indywidualni

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych

Pobierz

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych obowiązuje od 01.06.2024 r.

Pobierz

Wykaz zmian w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od dnia 01.06.2024 r.

Pobierz

Klienci Instytucjonalni

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Pobierz

Ramowa Umowa Rachunku

Pobierz

Pozostałe dokumenty

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej

Pobierz

Regulamin korzystania z portfeli cyfrowych

Pobierz

Lista zakładów ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Bank

Pobierz

Zasady realizacji przelewów natychmiastowych

Pobierz

Godziny graniczne realizacji przelewów

Pobierz

Regulamin portalu kartowego

Pobierz

Regulamin realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

Pobierz

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Pobierz

Regulamin korzystania z usługi BLIK

Pobierz

Regulamin Aplikacji Mobilnej Nasz Bank

Pobierz

Regulamin kart debetowych

Pobierz

Regulamin kart debetowych business

Pobierz