O Banku Spółdzielczym
w Ropczycach

O nas

Kalendarium Historyczne

Władze Banku

O nas

 

Bank Spółdzielczy w Ropczycach to największy bank spółdzielczy w Powiecie ropczycko-sędziszowskim.  Jesteśmy w Ropczycach od 1949 roku, blisko ludzi i lokalnej społeczności. U podstaw naszej misji leży tradycja ruchu spółdzielczego oraz wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.

Opieramy się wyłącznie na polskim, rodzimym kapitale. Tutaj budujemy swoje placówki, nabywamy usługi, zatrudniamy i płacimy podatki.

Obsługujemy klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa, a także samorządy.  Oferujemy produkty i usługi, które dopasowują się do potrzeb lokalnego rynku.  To nas wyróżnia na tle konkurencji, bo doskonale znamy otoczenie gospodarcze i społeczne powiatu, możemy więc łatwiej odczytywać i wspierać potrzeby klientów, ale także szybciej dostosować mechanizmy działania w tym rodzaj produktów oraz usług do potrzeb i gustów klientów.

Dysponujemy nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, które zapewniają bezpieczeństwo i niezawodność obsługi.

Od lat nasza działalność opiera się na bliskich i dobrych relacjach z klientami i społecznością lokalną. Podchodzimy indywidualne do każdego klienta. Możliwości bezpośredniej rozmowy, pozwala nam przyjąć optymalne rozwiązanie dopasowane do indywidulanych potrzeb i możliwości klienta banku.

Wraz z ponad 300 bankami spółdzielczymi jesteśmy zrzeszeni z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, tworząc wspólnie grupę BPS. Swoją stabilność budujemy wspólnie z innymi bankami w ramach Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS.

Bank Spółdzielczy w Ropczycach

Kalendarium
Historyczne

^
1905

Powstanie Spółki Oszczędności i Pożyczek w Brzezówce, która w okresie międzywojennym przekształca się w Kasę Stefczyka.

^
1927

Powstanie Kasy Stefczyka w Witkowicach.

^
1939

Zawieszenie działalności Kas Stefczyka w Brzezówce i Witkowicach.

^
28.12.1948

Powołanie Gminnej Kasy Spółdzielczej z ograniczoną odpowiedzialnością w Ropczycach oraz pierwszego Zarządu Kasy w osobach Jana Beresia, Jakuba Stachnika i Edwarda Kałdana przez Walne Zgromadzenie Założycielskie.

^
25.02.1949

Rejestracja Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach w Sądzie Okręgowym w Tarnowie i uzyskanie przez nią osobowości prawnej.

^
marzec 1949

Przeniesienie siedziby Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach do budynku obecnego Centrum Kultury w Ropczycach.

^
listopad 1949

Przejęcie przez Gminną Kasę Spółdzielczą w Ropczycach działalności Agentury Państwowego Banku Rolnego.

^
29 czerwca 1950

Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie nowego statutu oraz zmiana nazwy na Gminną Kasę Spółdzielczą w Ropczycach z odpowiedzialnością udziałami.

^
1953

Rozszerzenie działania Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach z odpowiedzialnością udziałami na gminę Borek Wielki (obecnie Ostrów).

^
1956
 • utworzenie stanowiska pełnomocnika Narodowego Banku Polskiego w lokalu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach.
 • przeniesienie siedziby Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach z odpowiedzialnością udziałami do lokalu Komunalnej Kasy Oszczędności w Ropczycach.
 • uzyskanie przez Gminną Kasę Spółdzielczą w Ropczycach uprawnień do udzielania pożyczek i zapomóg ze środków własnych oraz gromadzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek.
^
8.06.1958

Powołanie ks. dr Jana Zwierza na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach z odpowiedzialnością udziałami.

^
1961
 • zmiana nazwy Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ropczycach z odpowiedzialnością udziałami na Bank Spółdzielczy w Ropczycach.
 • rozpoczęcie budowy nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Ropczycach w miejscu aktualnej siedziby Oddziału Banku Pekao SA w Ropczycach.
^
1963
 • sprzedaż rozpoczętej budowy Narodowemu Bankowi Polskiemu w celu organizacji w Ropczycach oddziału NBP.
 • rozpoczęcie wraz z Przedsiębiorstwem Państwowym RUCH budowy nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Ropczycach przy ul. Rynek 13 w Ropczycach.
^
1973
 • ukończenie budowy siedziby Banku Spółdzielczego w Ropczycach przy ul. Rynek 13 w Ropczycach.
 • ukończenie budowy siedziby Oddziału Banku w Ostrowie.
^
1975
 • przejęcie przez Bank Spółdzielczy w Ropczycach administracji kredytów Banku Rolnego z terenu swojego działania.
 • powołanie Pani Elżbiety Bizoń na stanowisko dyrektora Banku Spółdzielczego w Ropczycach.
^
1992

Przystąpienie Banku Spółdzielczego w Ropczycach do zrzeszenia w ramach Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA, który wszedł później w skład Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

^
2000-2004

Zakup i przebudowa budynku Banku przy ul. Krisego 2 w Ropczycach.

^
grudzień 2005

Powołanie Tomasza Kasprzyckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach.

^
2008

Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w galerii „WIST” w Ropczycach.

^
2009

Otwarcie Filii Banku Spółdzielczego w Pustkowie Osiedlu.

^
2011

Rozpoczęcie inwestycji nadbudowy i przebudowy Centrali Banku Spółdzielczego w Ropczycach.

^
2012

Uzyskanie pozwolenia nadzoru budowlanego na częściowe użytkowanie budynku Centrali (sala obsługi na parterze i klatka schodowa).

^
2015

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pozostałych pomieszczeń budynku Centrali Banku Spółdzielczego w Ropczycach (zakończenie inwestycji).

^
2015

Przystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Ropczycach do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

^
2019

Zakończenie modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Krisego 2 w Ropczycach.

Władze Banku:

 

Zarząd

 

Tomasz Kasprzycki – Prezes Zarządu

Maria Szpara – Wiceprezes Zarządu

Piotr Sołdan – Wiceprezes Zarządu

Marcin Ortyl – Członek Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza

 

Iwona Kozłowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Józef Drozd – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Anna Kania – Sekretarz RN

Elżbieta Bizoń – Członek RN

Benedykt Kozub – Członek RN

Jacek Magdoń – Członek RN

Tomasz Ochał – Członek RN

Bogdan Kosydar – Członek RN

Stanisław Ważny – Członek RN

Kazimiera Żuber – Członek RN

Tadeusz Książek  – Członek RN