Wpłatomat

Oferujemy Państwu możliwość całodobowych wpłat gotówkowych na rachunki w Banku Spółdzielczym w Ropczycach za pośrednictwem Wpłatomatu zlokalizowanego w budynku Centrali Banku przy ul. Rynek 13. Wystarczy posiadać kartę debetową Banku.

Korzyści:

 

 • usługa dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • szybka wpłata środków na rachunek (brak kolejek)
 • błyskawiczne księgowanie środków na rachunku
 • natychmiastowa możliwość korzystania z wpłaconych pieniędzy np. w bankowości internetowej lub innych bankomatach Banku
 • możliwość wpłaty na rachunek ROR oraz rachunek bieżący
 • wpłata dla klientów indywidualnych jest bezprowizyjna
 • klienci instytucjonalni za wpłatę ponoszą niską opłatę w wysokości 5 zł  bez względu na kwotę wpłaty

Jak korzystać z wpłatomatu?

 

 1. Aktywuj we wpłatomacie usługę (mój rachunek) – Instrukcja

 

 1. Po aktywacji usługi (mój rachunek), aby wpłacić gotówkę na rachunek w Banku, wystarczy włożyć kartę płatniczą do urządzenia i wprowadzić PIN do karty i wybrać opcję wpłata. Następnie należy umieścić banknoty we wskazanym miejscu zgodnie z pojawiającymi się komunikatami na ekranie. Urządzenie automatycznie rozpoznaje nominały banknotów, liczy je i wyświetla odpowiednią informację.

Zasady:

 

 1. Podczas jednej operacji można wpłacić maksymalnie 200 banknotów.
 2. W przypadku konieczności wpłaty większej ilości banknotów można dokonać kliku operacji.
 3. Należy wpłacać tylko banknoty nieuszkodzone.
 4. Bankomat nie przyjmuje bilonu (monet).
 5. W przypadku niezgodności w zakresie wyliczenia ilości – można anulować operację i natychmiast odzyskać banknoty.
 6. Należy zawsze odebrać potwierdzenia wpłaty gotówki.