Profil Zaufany

Co to jest Profil Zaufany?

 

Jest to Twój cyfrowy podpis dla administracji publicznej, który jest traktowany tak jak podpis kwalifikowany.

Jak założyć Profil Zaufany?

 

Możesz założyć Profil Zaufany potwierdzając swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach.

Co zyskasz z profilem zaufanym?

 

R

Bezpłatny dostęp do urzędów o każdej porze dnia i nocy, przez siedem dni tygodnia.

R

Wygodę składania wniosków urzędowych przez internet.

R

Możliwość sprawdzania statusów swoich spraw urzędowych.

R

Możliwość robienia opłat urzędowych w serwisie transakcyjnym.

Jakie sprawy mogę załatwić dzięki profilowi zaufanemu?

 

R

rozliczyć PIT

R

sprawdzić w ZUS-ie informacje o dochodach, wysokości składek, otrzymanych zwolnieniach lekarskich czy wyliczyć hipotetyczną emeryturę

R

złożyć deklarację rozliczeniową do ZUS-u oraz pobrać zaświadczenie o niezaleganiu

R

złożyć deklarację do karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych

R

pobrać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

R

pobrać akt urodzenia, małżeństwa i inne dokumenty wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego

R

złożyć wniosek o dowód osobisty dla siebie lub dziecka

R

złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (eKUZ)

R

zarejestrować działalność gospodarczą

R

zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji

R

złożyć wniosek o kartę dużej rodziny i inne świadczenia rodzinne

R

sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub Rejestrze PESEL

R

załatwić sprawy związane z ZUS-em i podatkami

R

załatwić sprawy na portalu pacjent.gov.pl dzięki aplikacji Ministerstwa Zdrowia – Internetowe Konto Pacjenta

 

 Sprawdź listę wszystkich spraw, jakie załatwisz wykorzystując Profil Zaufany.