tarcza pfr

Klienci Banku Spółdzielczego w Ropczycach mogą już składać w bankowości elektronicznej banku wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do 35. miesiąca. Nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice mogą zdecydować czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Po zalogowaniu do bankowości elektronicznej, należy wybrać w menu zakładkę Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a następnie przejść do składania wniosku.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • bankowości elektronicznej,
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

 

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajduje się na stronie ZUS