tarcza pfr

W związku z odnotowanymi w ostatnim czasie na terenie naszego Powiatu przypadkami oszustw metodą na „policjanta” przypominamy Państwu o zasadach bezpieczeństwa.

Przestępcy nie próżnują i dalej szukają łatwego zarobku. Podszywają się m.in. pod policjantów.  Najczęściej dzwonią do osób starszych. Informują ich, że oszczędności zgromadzone na kontach i lokatach bankowych są zagrożone i natychmiast trzeba je wypłacić lub przelać, albo dzwonią w sprawie rzekomych podejrzanych transakcji na koncie lub oszustw kredytowych dokonywanych przez pracowników banków i konieczności pomocy w zdemaskowaniu tych przestępstw.

Wydawałoby się, że już każdy słyszał o oszustwach metodą „na policjanta” czy „na wnuczka”. Warto jednak pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Przestępcy nie próżnują. Dalej szukają łatwego zarobku. Niestety pomimo wielokrotnych apeli, wciąż dochodzi do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są seniorzy.

Przypominamy, że cały czas aktualne są ostrzeżenia dla seniorów przed próbami oszust metodami „na wnuczka”, „policjanta”.

Oszuści działają w sposób bezwzględny – umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać, jak najwięcej informacji i wykorzystać ufność przede wszystkim starszych osób. Nalegają na szybkie potwierdzenie ich danych, dzwoniąc pod numer alarmowy 997. Nie dajcie się zwieść. Jeżeli będzie taka sytuacja, zadzwońcie pod numer alarmowy z innego telefonu, najlepiej telefonu komórkowego. Jeśli nie macie telefonu komórkowego, poproście kogoś o pomoc. Z otrzymanych informacji wynika, że oszuści „podłączają się” pod numer telefonu ofiary. Po zakończeniu rozmowy z oszustem i szybkim wybraniu numeru 997 ponownie następuje połączenie z fałszywym policjantem. Zalecane jest, aby zadzwonić pod numer alarmowy z innego telefonu. Nie należy ulegać presji czasu i przekazywać haseł do kont bankowych, a także pieniędzy nieznanym osobom.

  • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!
  • Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!
  • Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust!
  • Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł!
  • Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję, dzwoniąc pod numer 112 (najlepiej z innego telefonu np. od sąsiadki, lub odkładając słuchawkę, tak jak zwykle kończysz rozmowę). Pamiętaj, połączenia z numerem 112 są bezpłatne.
  • Przypominamy, że policjant, który podejmuje czynności służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, MUSI podać stopień, imię i nazwisko i okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu wydającego legitymację oraz nazwiska policjanta.

Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają całą dobę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust, natychmiast powiadom Policję, pamiętaj jednak, aby wcześniej zakończyć rozmowę z oszustem, odkładając słuchawkę telefonu!

Prawdziwi funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! Policjanci nigdy przez telefon nie wypytują o dane personalne oraz ilość oszczędności i miejsca ich przechowywania.