Zdalne potwierdzanie tożsamości klienta Banku.

Informujemy Państwa, że Bank Spółdzielczy w Ropczycach wdrożył usługę mojeID służącą do zdalnego potwierdzania tożsamości klienta Banku za pomocą danych z bankowości internetowej. Usługa ta w  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi Banku Spółdzielczego w Ropczycach, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Poniżej przedstawiamy Instrukcję zakładania Profilu Zaufanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Ropczycach.

Informujemy Państwa, że do działania usługi wymagane jest zarejestrowanie w Banku Spółdzielczym w Ropczycach aktualnego adresu mailowego.

Zapraszamy do korzystania z usług Banku Spółdzielczego w Ropczycach

 Instrukacja zakładania Profilu Zaufanego 

Instrukcja zakładania profilu zaufanego

Regulamin usługi wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID w Banku Spółdzielczym w Ropczycach

Regulamin wydawania środkow identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID