Od 13 czerwca podnosimy oprocentowanie lokat.

Oferujemy Promocyjną Letnią Lokatę 24-miesięczną oprocentowaną 6,0 % w skali roku oraz lokatę 12-miesięczną oprocentowaną 5,0 % w skali roku i lokatę 6- miesięczna oprocentowaną 4,0 % w skali roku. Oferta dotyczy nowych środków. Szczegóły i warunki oferty w Regulaminie promocji dostępnym poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się.

Regulamin Promocji Letniej Lokaty

Podnosimy również oprocentowanie innych lokat z oprocentowaniem zmiennym oraz stałym.

Szczegóły określa tabela oprocentowania produktów bankowych dostępna poniżej.

Tabela oprocentowania produktów bankowych