NW Dzieci
i Dorosłych

Co mogę ubezpieczyć?

 

Możesz ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierci w następstwie wypadku, trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci rodzica, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznych, kosztów leczenia, kosztów wizyt lekarskich, poważnego zachorowania, czasowej niezdolności do pracy, pokrycia kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia).

Co zabezpiecza Ubezpieczenie NW:

 

Określoną w umowie kwotę pieniędzy w przypadkach zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Środki finansowe na leczenie, rehabilitację na najwyższym poziomie, w momencie, gdy Ty lub ktoś z Twoich najbliższych potrzebuje dostępu do nowoczesnych procedur medycznych.

Oferujemy Państwu ubezpieczenia NW Dzieci i Dorosłych:

 

Do pobrania:

 

p

Informacje o agencie ubezpieczeniowym

l

Pełnomocnictwo TU Warta S.A.

l

Pełnomocnictwo TU Generali S.A.

l

Pełnomocnictwo Interrisk