Oferta lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach od 1.1.2023 r.

Lokaty promocyjne (na nowe środki) – (oprocentowanie stałe)

  • lokata 3 miesięczna – 7,0 % w skali roku
  • lokata 6 miesięczna – 6,5 % w skali roku
  • lokata 12 miesięczna 6,0 % w skali roku

Szczegóły i warunki oferty w Regulaminie promocji dostępnym poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się.

Regulamin Promocji Lokaty Świątecznej

Lokaty standard – (oprocentowanie stałe)

– lokata 3 miesięczna – 4,0 % w skali roku

– lokata 6 miesięczna – 4,5 % w skali roku

– lokata 12 miesięczna – 5,0 % w skali roku

Tabela oprocentowania produktów bankowych