Ład Korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Pobierz

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Pobierz

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Pobierz

Oświadczenie o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarząd wymogów określonych w art. 22aa Ustawy prawo bankowe

Pobierz