tarcza pfr

Spłata dotacji PFR

Informujemy tych z Państwa, którzy otrzymali już decyzję PFR w sprawie spłaty części dotacji z Tarczy PFR, że harmonogram spłaty został umieszczony w bankowości internetowej. Tam też znajduje się numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać spłat w kwotach i terminach określonych w harmonogramie spłaty.

Rachunek do spłat jest widoczny po wejściu w menu Kredyty (w głównym menu po prawej stronie). W pozycji Dane rachunku wskazany jest numer rachunku do spłat oraz aktualna wartość środków na spłatę.

Spłat należy dokonywać wykorzystując opcję Spłać. Opcja ta spowoduje zainicjowanie przelewu własnego z rachunku bieżącego klienta na dedykowany rachunek do spłat i automatyczne uzupełnienie kwoty przelewu: zaległości + bieżąca rata.

Dla ułatwienia obsługi spłat przesyłamy Państwu w załączeniu link do pliku pdf. ze zrzutami z ekranu bankowości internetowej.

PDF zrzuty ekranu bankowości internetowej.