Informujemy Państwa, że od dnia 01.04.2023 r. wszyscy użytkownicy bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Banku Spółdzielczego w Ropczycach, którzy posiadają nieaktualny dokument tożsamości lub nie zgłosili do Banku danych nowego dokumentu tożsamości zostaną przełączeni w bankowości internetowej na tryb pasywny. Tryb pasywny oznacza brak możliwości wykonywania przelewów internetowych. Możliwe będzie jedynie przeglądanie historii rachunku oraz dokonanie aktualizacji dokumentu tożsamości.

Pełną funkcjonalność rachunku przywrócona zostanie niezwłocznie, po zaktualizowaniu przez użytkownika bankowości internetowej, danych dokumentu tożsamości.

Dla ułatwienia aktualizacji danych przygotowaliśmy w naszym systemie bankowości elektronicznej specjalny formularz, który znajduje się w zakładce USTAWIENIA – MOJE DANE – DOWÓD OSOBISTY. Zachęcamy do skorzystania z tej opcji i samodzielne wprowadzenie danych dowodu osobistego.

Aktualizacja danych możliwa jest również w każdej placówce naszego Banku.

Zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bank o każdej zmianie danych osobowych.