Konto
oszczędnościowe

Lokata Promocyjna 

 

Oprocentowanie niezależne od kwoty zgromadzonych środków.

+

Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku.

Możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek.

R

Bezpłatne prowadzenie rachunku.

Do pobrania:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

p

Arkusz Informacyjny dla Deponenta