Oferta lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach od 12.09.2022 r.

Lokaty promocyjne (na nowe środki) – (oprocentowanie stałe)

– lokata 6 miesięczna – 6,5 % w skali roku

– lokata 12 miesięczna 6,0 % w skali roku

Szczegóły i warunki oferty w Regulaminie promocji dostępnym poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się.

Regulamin Promocji Letniej Lokaty

Lokaty standard – (oprocentowanie stałe)

– lokata 3 miesięczna – 4,0 % w skali roku

– lokata 6 miesięczna – 4,5 % w skali roku

– lokata 12 miesięczna – 5,0 % w skali roku

Informujemy również, że od 12 września podnosimy oprocentowanie lokat terminowych z oprocentowaniem zmiennym (o 0,2 %), oprocentowanie rachunku oszczędnościowego i rachunku Novum – 13 (o 0,3%)  oraz rachunku IKE (o 0,5 %).

Szczegóły oferty Banku w zakresie lokat terminowych określa Tabela oprocentowania produktów bankowych dostępna poniżej.

Tabela oprocentowania produktów bankowych