Prace serwisowe systemów kartowych

Uprzejmie informujemy, że ze względu na planowane prace serwisowe systemów kartowych w dniu 26 marca 2023 r. w godzinach 00:00 – 01:00 istnieje podwyższone ryzyko przerw w autoryzacji transakcji kartowych. W dniu 27 marca 2023 r. od godziny 00:00 do godziny...

Loteria – Spłacamy Twój Kredyt

Jakie produkty biorą udział w Loterii? Kredyty gotówkowe Kredyty hipoteczne     Możesz przystąpić do loterii jeśli między 1.03.2023 a 30.11.2023 weźmiesz w naszym Banku kredyt uczestniczący w loterii.  Od doradcy otrzymasz voucher z unikatowym numerem...

Ograniczenia w realizacji przekazów do Federacji Rosyjskiej

Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński). Mając na uwadze rosnące ryzyko...

Telefon z banku ? Uważaj

W ostatnim czasie odnotowaliśmy przypadki połączeń telefonicznych do klientów Banku, w których oszuści podszywają się pod pracowników Banku. Podczas fałszywego połączenia na Twoim telefonie może wyświetlić się numer telefonu naszego Banku 17 22 20 526 lub nazwa...

Serwisujemy się

Informujemy Państwa, że w nocy z 7 na 8 lutego br. (wtorek/środa) między godziną 1:00 a 5:00 rano wystąpią przerwy w dostępie do bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach oraz do Aplikacji Mobilnej „Nasz Bank” związane z pracami serwisowymi....

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już...