Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w Banku Spółdzielczym w Ropczycach zwany inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty i zdecydowanie najtańszy. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek. Bank nie stawia wymogu minimalnej kwoty wpłaty. Wpływy mogą być zadeklarowane jako wpłata na rachunek lub jako wpływ z tytułu pensji, stypendium, renty czy emerytury. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego umożliwia przeniesienie na Bank obowiązku płacenia comiesięcznych stałych opłat z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp.

Ta usługa to stałe zlecenie z rachunku ROR. Nasz Bank świadczy także usługi związane z zapłatą comiesięcznych opłat za pomocą polecenia zapłaty. W tym wypadku za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon.   Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym można pobierać na terenie całej Polski za pomocą nowoczesnej Karty VISA CLASSIC DEBETOWA lub Master Card  w bankomatach zrzeszonych (około 5 000 bankomatów), lub osobiście w naszych placówkach.

Zakładając ROR w Banku Spółdzielczym w Ropczycach zyskujesz szansę na atrakcyjny kredyt lub debet w rachunku na preferencyjnych warunkach.

 


  Rachunki rolnicze

      Bank Spółdzielczy w Ropczycach otwiera i prowadzi rachunki rolnicze bieżące i pomocnicze.
      Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego życzenie rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.
      Posiadaczami rachunku rolniczego mogą być rolnicy, tj. osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz samoistny lub zależny gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych) oraz opłacający podatek rolny.

W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego, Bank oferuje produkty związane z rachunkiem:
- wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku na każde żądanie,
- polecenia przelewu,
- polecenia zapłaty,
- czeki,
- telefoniczna informacja o stanie salda na rachunku na podstawie ustalonego hasła,
- karty płatnicze,
- Home Banking,
- dostęp do rachunku przez Internet w ramach IB ( Internet Banking).

oraz umożliwia łatwy dostęp do innych produktów
- kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
- lokat terminowych.

     Korzyści z posiadania rachunku:

- szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
- swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami,
- wygodny dostęp do pieniędzy przez całą dobę w placówkach handlowych i usługowych oraz bankomatach (dzięki karcie płatniczej),
- uzyskanie informacji o stanie środków na rachunku i dokonanych operacjach, telefonicznie na podstawie hasła,
- łatwy dostęp do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym .

 

 


 


 Lokata terminowa to łatwy sposób na pomnożenie swoich środków finansowych. Z Bankiem Spółdzielczym w Ropczycach bezpiecznie i z zyskiem ulokujesz swoje oszczędności. Wszystkie środki zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ropczycach gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 tys. euro.

Do rachunków rolniczych proponujemy międzynarodowe karty płatnicze Visa Classic Debetowa służące do bezprowizyjnych wypłat z bankomatów zrzeszonych banków oraz płatności za zakupy.


 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.