Przelew Split Payment

W związku wejściem w życie przepisów o podzielonej płatności i rachunku VAT. informujemy o sposobie wykonywania przelewów Split Payment w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach oraz o sposobie uzupełniania papierowego zlecenia przelewu.


Sposób wykonywania przelewów Split Payment w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach  

 

W celu wysłania przelewu Split Payment w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach należy przejść do zakładki przelew dowolny, następnie w kliknąć przycisk (Płatność podzielona Split Payment) – w nagłówku po prawej stronie.

Następnie należy uzupełnić wszystkie dane zawarte w formatce przelewu Split Payment (nr rachunku odbiorcy, dane i adres odbiorcy, kwotę brutto faktury VAT, kwotę podatku VAT, NIP odbiorcy, nr faktury VAT, opis płatności (opcjonalnie), datę operacji.

Jednym przelewem Split Payment może zostać opłacona jedna faktura (nie ma możliwości kumulowania płatności).

 

Sposób uzupełninia papierowego zlecenie przelewu Split Payment  

 

W przypadku składania papierowych zleceń przelewów Split Payment należy uzupełnić zlecenie przelewu w następujący sposób :

pole nazwa odbiorcy : jak dotychczas

pole nr rachunku odbiorcy : jak dotychczas

pole kwota : kwota brutto faktury

pole nr rachunku zleceniodawcy : jak dotychczas

pole nazwa zleceniodawcy : jak dotychczas

pole tytułem : /VAT/kwota podatku VAT/NIP/numer NIP odbiorcy wpłaty/NR/numer faktury/tekst  przykładowo : /VAT/115,00/NIP/8180002340/NR/AB255825/18/dowolny tekst

Gdyby w polu tytułem brakowało miejsca, Klient może rozpocząć zapisywanie od linijki nazwa zleceniodawcy cd.

Numerem rachunku odbiorcy przelewu jest numer rachunku bieżącego odbiorcy (na dowodzie przelewu nie uwidaczniamy numeru rachunku VAT). Numer rachunku bankowego VAT odbiorcy jest wygenerowany z numeru rachunku bieżącego.

 

Poniżej przykład uzupełnienia przelewu Split Payment

 przelew_split_payment.pdf przelew_split_payment.pdf

 

 

 

Informacja w sprawie formatu pliku ELIXIR-O dla przelewów Split Payment :

 

Pole 1 (istotne): Typ komunikatu (3 cyfry):

·         110 - Polecenia przelewu: zwykłe, płatności podatku, SORBNET

·         210 - Polecenie zapłaty, Polecenie zapłaty Split

Pole 2 (istotne): Data dokumentu w formacie rrrrmmdd

Pole 3 (istotne): Kwota w groszach (bez kropki dziesiętnej, mogą być zera z przodu (maksymalnie 15 cyfr)

Pole 4: Numer banku rozliczającego nadawcy lub własny numer rozliczeniowy w przypadku banku rozliczającego się samodzielnie (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)

Pole 5: Numer banku rozliczającego odbiorcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)

Pole 6 (istotne): Numer rachunku klienta nadawcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

Pole 7 (istotne): Numer rachunku klienta odbiorcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

Pole 8 (istotne): Nazwa klienta nadawcy (4 * 35 znaków pole 8 może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem | maksymalna długość podpola 35 znaków);

Pole 9 (istotne): Nazwa klienta odbiorcy (4 * 35 znaków jw.). Dla ZUS-u zostawić puste pole, dla Urzędu Skarbowego mogą być dwa podpola 35 znaków separator | i 19 znaków;

Pole 10: Numer banku nadawcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)

Pole 11: Numer banku odbiorcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)

Pole 12 (istotne): Informacje dodatkowe - w przypadku przelewu Split Payment należy wpisać:

·         /VAT/kwota wyrażona w złotych i groszach. Separatorem jest znak przecinka „,”

·         /IDC/numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest identyfikowany na potrzeby podatku – NIP

·         /INV/numer faktury VAT - w przypadku przelewu pomiędzy własnymi rachunkami zamiast numeru faktury należy wpisać „przekazanie własne”

·         /IDP/identyfikator płatności

·         /TXT/dowolny tekst - wartość nieobowiązkowa

Pole 13: puste

Pole 14: puste

Pole 15: 53 - jeśli przelew Split Payment

Pole 16: puste

Przykład pliku ELIXIR-O do obsługi Split Payment:

110,20180621,46200,10900004,16100019,"13109022137982290233612127","51878700000000002620000010","Wiatr sp. z o.o.||SZCZEBRZESZYN ul. Sikorskiego 3/94|24-515 Łękołody","Świat sp. z o.o.|ul. Globalna 8|11-111 Miasteczko|",10902213,87870000,"/VAT/138,00/IDC/1179733301/INV/1234|/56||","","","53",""

wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.