Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w Banku Spółdzielczym w Ropczycach zwany inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty i zdecydowanie najtańszy. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób fizycznych, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek. Bank nie stawia wymogu minimalnej kwoty wpłaty. Wpływy mogą być zadeklarowane jako wpłata na rachunek lub jako wpływ z tytułu pensji, stypendium, renty czy emerytury. Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego umożliwia przeniesienie na Bank obowiązku płacenia comiesięcznych stałych opłat z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp.

Ta usługa to stałe zlecenie z rachunku ROR. Nasz Bank świadczy także usługi związane z zapłatą comiesięcznych opłat za pomocą polecenia zapłaty. W tym wypadku za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon.   Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym można pobierać na terenie całej Polski za pomocą nowoczesnej Karty VISA CLASSIC DEBETOWA lub Master Card  w bankomatach zrzeszonych (około 5 000 bankomatów), lub osobiście w naszych placówkach.

Zakładając ROR w Banku Spółdzielczym w Ropczycach zyskujesz szansę na atrakcyjny kredyt lub debet w rachunku na preferencyjnych warunkach.

 

Podstawowy rachunek płatniczy w Banku Spółdzielczym w Ropczycach to rachunek przeznaczony dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

 Podstawowy rachunek płatniczy  umożliwia :

·         dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek,

·         dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia takiej umowy),

·         wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty.

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nieodpłatnie w zakresie krajowych transakcji płatniczych.

Bank pobiera opłaty za:

·         wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta,

·         wykonanie każdej następnej transakcji płatniczej przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji na rzecz konsumenta.

·          wykonywanie transgranicznych transakcji płatniczych.  

Z rachunkiem podstawowym w Banku Spółdzielczym w Ropczycach nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe (istnieje jedynie możliwość rozliczania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu karty płatniczej, powodujących przekroczenie środków zgromadzonych na rachunku maksymalnie w wysokości 10 zł).

Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty płatniczej (debetowej) do rachunku podstawowego.

Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidulanych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach, Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach oraz Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidulanych w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.

 wniosek_o_zawarcie_umowy_o_prp.pdf wniosek_o_zawarcie_umowy_o_prp.pdf

 
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.