Kursy walut średnie
NBP 2017-12-15
USD 3,5786 +0,20%
EUR 4,2217 +0,00%
CHF 3,6227 +0,23%
GBP 4,8061 +0,00%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
GPW (2017-12-15 18:59)
WIG 62619.6 -0,47%
WIG20 - -
mWIG40 4733.96 -0,07%
sWIG80 14485.55 +0,28%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
2017-11-13
WIBID 3M 1,53 +0,00%
WIBOR 3M 1,73 +0,00%
WIBOR 1M 1,66 +0,00%
EURIBOR 3M -0,33 -0,61%
EURIBOR 1M -0,37 +0,00%
Wspierane przez Money.pl

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU

ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ropczycach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Ropczycach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014
z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Ropczycach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1)      § 6:

㤠6.

1.      W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

2.      Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

2)      § 8 ust. 4 w części dotyczącej: 

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, w określonym czasie przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków

 

3)      Zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

Zgodnie z rozporządzeniem CRR fundusz udziałowy w bankach spółdzielczych  wpłacany po dniu 31 grudnia 2011 roku nie zalicza się do funduszy własnych banku,  tym samym nie zostanie osiągnięty cel tj. dokapitalizowanie Banku. 

4)      § 28 i § 29 w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących ustalania wynagrodzeń osób zasiadających w „…organie nadzorującym…”:

 

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali prowadzonej działalności odstąpiono od przyjmowania dodatkowych rozwiązań
w zakresie ustalania wynagrodzeń osób zasiadających w organie nadzorującym. Podejmując taką decyzję wzięto pod uwagę fakt, iż w Banku:

- nie funkcjonują na tym etapie rozwoju dodatkowe ciała np. komitet audytu;

- osobom zasiadającym w organie nadzorującym wypłacane jest wynagrodzenie
w postaci diet za poszczególne posiedzenia, których wysokość jest ustalana
i zatwierdzana przez  Walne Zgromadzenie.

 

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Ropczyce nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6
w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

 

schemat_organizacyjny_bs_ropczyce.pdf (134.62 KB) schemat_organizacyjny_bs_ropczyce.pdf

ocena_zasad_ladu_korporacyjnego_2016.pdf (125.74 KB) ocena_zasad_ladu_korporacyjnego_2016.pdf

 wstecz
 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.